Organizace školního roku 2018/2019

Začátek školního roku je v pondělí 3. září 2018. Konec prvního pololetí a vydání vysvědčení je ve čtvrtek 31. ledna 2019. Ukončení školního roku a vydání vysvědčení připadá na pátek 28. června 2019. Podzimní...

Lukavický desetiboj

V celoškolní soutěži nazvané Lukavický desetiboj sledujeme tělesnou zdatnost našich žáků. Ve školním roce 2017/2018 měli možnost absolvovat všech deset disciplín všichni žáci školy. K deseti nejlepším letos náleží Jan Mrázek, Šimon Zíta, Klára...

Kniha knih 2018

V polovině června ukončili páťáci Tereza Hospodková, Pavla Marečková, Adam Vilček, Klára Zavoralová a Adam Zíta své čtenářské deníky. V nich si můžeme prolistovat jejich zápisky z přečtených knih. Od počátku čtvrtého ročníku pravidelně představili...

Výstava výtvarných prací

V březnu 2018 jsme instalovali novou výstavu výtvarných prací žáků naší školy. Vystavené práce vytvořili žáci v běžných hodinách výtvarné výchovy pod vedením svých učitelů výtvarné výchovy. Přijít si je prohlédnout můžete až do...

Matematický Klokan 2018

V pondělí 19. března 2018 počítali všichni čtvrťáci a páťáci 24 příkladů letošního matematického Klokánka. Maximální počet bodů, který mohl soutěžící získat, byl 120. Všech 24 úloh bylo rozděleno podle obtížnosti do tří skupin....

Hodnocení kvality vzdělávání Českou školní inspekcí

Od 19. ledna do 23. ledna 2018 proběhla na naší škole inspekce. Jejím předmětem bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, včetně hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu. Závěr inspekčního týmu: Jsou zlepšovány...

Výtvarná soutěž

Obec Zaječice a Osvětová beseda Zaječice vyhlásily jako téma 23. ročníku výtvarné soutěže Ovoce a zelenina, které rádi jíme. Naše škola se této soutěže zúčastnila maximálním počtem, tedy pěti pracemi. Mezi ostatními soutěžícími nás...

Druhá schůze Klubu rodičů

Druhá schůze členů Klubu rodičů ve školním roce 2017/2018 se uskutečnila v úterý 6. března 2018. Na programu byla informace o stavu pokladny, informace o plánovaných školních akcích, plaveckém výcviku. Všechny body byly projednány....

První schůze Klubu rodičů

První schůze členů Klubu rodičů ve školním roce 2017/2018 se uskutečnila v úterý 5. září 2017. Celou schůzi řídila Monika Dědková. Na programu byla informace o stavu pokladny, akce školní mléko, sběr pomerančové a...

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program stanovuje dlouhodobé a krátkodobé cíle pro žáky i učitele v oblasti prevence negativních jevů. V programu najdeme primární prevenci v jednotlivých ročnících a vyučovacích předmětech. Seznámit se můžeme s cílem prevence...